ဌာနများဖွဲ့စည်းထားရှိမှု

မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ် (ရုံးချုပ်) အား အောက်ပါဌာနကြီးများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

 • ပြည်တွင်းဘဏ်လုပ်ငန်းဌာန
 • ငွေစုဘဏ်လုပ်ငန်းဌာန
 • ငွေကြေးဌာန
 • ချေးငွေဌာန
 • နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းဌာန
 • နိုင်ငံခြားငွေလွှဲဌာန
 • နိုင်ငံခြားငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန
 • ပို့ကုန်လုပ်ငန်းဌာန
 • သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာန (သွင်းကုန်ငွေလွှဲစာတမ်းနှင့် သွင်းကုန်ဘီလ်ဌာန)
 • သတင်းနှင့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဌာန
 • သင်တန်း၊ သုတေသနနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဌာန
 • ဘဏ်တွင်းစာရင်းစစ်ဌာန
 • စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန တို့ဖြစ်ပါသည်။