ပြည်တွင်းဘဏ်လုပ်ငန်းဌာန

ပြည်တွင်းဘဏ်လုပ်ငန်းများအဖြစ် ကျပ်ငွေဖြင့် စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်း၊ စာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်း၊ ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်းများ ဖွင့်လှစ်ပေးခြင်း၊ ပြည်တွင်းရှိ မြို့နယ်ဒေသအသီးသီးသို့ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် (MEB)နှင့်ချိတ်ဆက်လျှက် ဖက်စ်ဖြင့် ငွေလွှဲခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် နိုင်ငံသားပိုင်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများအား ကျပ်ငွေဖြင့် ချေးငွေထုတ်ချေးခြင်းလုပ်ငန်းများအား ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။