ပြည်တွင်းဘဏ်လုပ်ငန်းဌာန

ပြည်တွင်း ဘဏ်လုပ်ငန်းတွင် ကျပ်ငွေဖြင့် စာရင်းရှင် အပ်ငွေ စာရင်း၊ စာရင်းသေ အပ်ငွေ စာရင်း၊ နိုင်ငံတော် ဘဏ်နှင့် ပုဂ္ဂလိက ဘဏ်များသို့ ချက်လက်မှတ်များ စာရင်း ရှင်းလင်းခြင်းနှင့် ငွေသွင်း၊ ငွေထုတ် လွှဲပြောင်းခြင်းများအား ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ စတင်၍ CBM-Net အား အသုံးပြု၍ ဝန်ဆောင်မှု ပေးလျှက် ရှိပါသည်။