ပြည်တွင်းငွေလွှဲလုပ်ငန်းများ

ပြည်တွင်းငွေလွှဲလုပ်ငန်းများ

          ပြည်တွင်းရှိ နိုင်ငံတော်ပိုင်ဘဏ်ဖြစ်သော မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်(MEB)နှင့် ပုဂ္ဂလိက ဘဏ်များသို့ CBM-Net အသုံးပြု၍ ကျပ်ငွေဖြင့် ငွေလွှဲပို့ခြင်း၊ လွှဲပို့ငွေ ထုတ်ပေးခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။

(က)    အစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းများနှင့် နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များအချင်းချင်းအကြား ငွေလွှဲခကို အောက်ပါ အတိုင်း ကောက်ခံမည် ဖြစ်ပါသည်

          (၁)     ငွေလွှဲပမာဏကျပ်သိန်း (၃၀၀)အထိ (၃,၀၀၀)ကျပ်

          (၂)      ငွေလွှဲပမာဏကျပ်သိန်း (၃၀၀)အထိ ကျပ်သိန်း(၅,၀၀၀)အထိ (၅,၀၀၀)ကျပ်

          (၃)     ငွေလွှဲပမာဏကျပ်သိန်း (၅,၀၀၀)မှ ကျပ်(၁၀)ဘီလီယံ အထိ (၀.၀၀၁%)

          (၄)     ငွေလွှဲပမာဏ ကျပ်(၁၀)ဘီလီယံအထက် ကျပ်(၁၀၀,၀၀၀)

 (ခ)    ပုဂ္ဂလိက Transaction များအတွက် အောက်ပါအတိုင်း ကောက်ခံပါမည်။

          (၁)     ငွေလွှဲပမာဏကျပ်သိန်း (၃၀၀)အထိ အများဆုံး(၃,၀၀၀)ကျပ်

          (၂)      ငွေလွှဲပမာဏကျပ်သိန်း (၃၀၀)အထက်ကို အများဆုံး(၀.၀၁%)

(ဂ)     Oks ဖြင့် မိုဘိုင်းငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း   

          မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ် (ရန်ကုန်ရုံးချုပ်) နှင့် မန္တလေး ဘဏ်ခွဲတို့တွင် Internet Wallet Myanmar Ltd နှင့် ပူးပေါင်း၍ OK$ ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများအား Pilot Project ဆောင်ရွက်ရန် စီစဉ်နေပြီဖြစ်ပါသည်။ OK Application ကို အသုံးပြု၍ မြန်မာကျပ် ထည့်သွင်းပေးခြင်း၊ ငွေသားထုတ်ပေးခြင်း လုပ်ငန်းများကို အစိုးရ ရုံးပိတ်ရက်မှအပ နေ့စဉ် နံနက်(၉:၃၀)နာရီမှ ညနေ(၃:၀၀)နာရီအထိ ဝန်ဆောင်မှုပေးရန် စီစဉ် ထားရှိပါသည်။

 

OK$ ဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုနှုန်းထားမှာ-

(က)    ငွေပေးသွင်းရာတွင် စာရင်းတစ်ခုလျှင် တစ်ရက်ကျပ်(၅၀၀,၀၀၀)နှုန်း Transaction

          (၁)ကြိမ်လျှင် ကျပ်(၂၀၀)

(ခ)     ငွေထုတ်ယူရာတွင် စာရင်းတစ်ခုလျှင် တစ်ရက်ကျပ်(၅၀၀,၀၀၀)နှုန်း Transaction    

          (၁)ကြိမ်လျှင် ကျပ်(၅၀၀)