ပြည်တွင်းဘဏ်လုပ်ငန်း

ပြည်တွင်းဘဏ်လုပ်ငန်းတွင် ကျပ်ငွေဖြင့် စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်း၊ စာရင်းသေအပ်ငွေ စာရင်း၊ နိုင်ငံတော်ဘဏ်နှင့်ပုဂ္ဂလိက ဘဏ်များသို့ ချက်လက်မှတ်များစာရင်းရှင်းလင်းခြင်းနှင့် ငွေသွင်း၊ ငွေထုတ်လွှဲပြောင်းခြင်းများအား ၂၀၁၆ခုနှစ်မှစတင်၍ CBM-Net အား အသုံးပြု၍ ဝန်ဆောင်မှုပေးလျှက်ရှိပါသည်။

Myco System အရ DICA တွင် မှတ်ပုံတင် (Registration) ပြုလုပ်ထားသော ကုမ္ပဏီများ သည် မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်တွင် ကျပ်ငွေစာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်း ဖွင့်လှစ်မည်ဆိုလျှင် KYC/CDD တို့နှင့်အညီ စာရင်းပိုင်ရှင်တို့၏ စာရင်းမှန်ကန်နိုင်မှု၊ ငွေစာရင်း လုံခြုံမှုအတွက် အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများကို တင်ပြရမည်ဖြစ်ပါသည်-

  • ကုမ္ပဏီ၏လျှောက်လွှာ
  • Board of Director’s List
  • ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်
  • ကုမ္ပဏီ ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ဝင်များ စာရင်း Form (26) နှင့် ကုမ္ပဏီ အစု ရှယ်ယာရှင်များ စာရင်း Form (6)
  • ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (Certificate of Incorporation) မိတ္တူ
  • ထုတ်ကုန် သွင်းကုန် လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်(Certificate of Exporter Importer Registration) (မိတ္တူ)
  • သင်းဖွဲ့ မှတ်တမ်းနှင့် သင်းဖွဲ့စ ည်းမျဉ်း စာအုပ်
  • ငွေသွင်း ငွေထုတ် ပြုလုပ်မည့်သူ၏ မှတ်ပုံတင် မိတ္တူ