စာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်း

(ခ) ကျပ်ငွေဖြင့် စာရင်းသေအပ်ငွေများ လက်ခံခြင်း

ကျပ်ငွေ ထောင်ဂဏန်း အလီလီဖြင့် သက်တမ်း ကာလ (၃) လ၊ (၆) လ၊ (၉) လ စာရင်းသေ အပ်ငွေများ အပ်နှံနိုင်ပြီး အတိုးနှုန်းမှာ သက်တမ်း ကာလ (၃) မျိုးစလုံး အတွက် တစ်နှစ်လျှင် (၅) ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်ပါသည်။ အပ်နှံ ကာလ အချိန် မစေ့ရောက်မီ ငွေထုတ်ယူ လိုပါက အတိုး ရရှိနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် နှစ်ရှည် (၂ နှစ်မှ ၅ နှစ်ထိ) စာရင်းသေ အပ်ငွေများ အပ်နှံလိုသည့် လုပ်ငန်းရှင်များကို သီးခြား ဆောင်ရွက်ပေးမည် ဖြစ်ပါသဖြင့် စိတ်ဝင်စားသူများ ဘဏ်နှင့် ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ရန် လာရောက် စုံစမ်း နိုင်ပါ ကြောင်း သတင်းကောင်း ပေးအပ်ပါသည်။