သွင်းကုန်လုပ်ငန်း

(ဃ)  သွင်းကုန် ငွေလွှဲ စာတမ်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း

မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်သည် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းများအတွက် ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပေး လျှက်ရှိရာ ငွေလွှဲ စာတမ်းစနစ်ဖြင့် ကုန်ပစ္စည်း တင်သွင်းလိုသူများအတွက် အမေရိကန် ဒေါ်လာ၊ ယူရို၊ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာ၊ ဂျပန်ယန်း ငွေကြေးများဖြင့် ပုံမှန် ငွေလွှဲ စာတမ်း၊ ထပ်ဆင့် အတည်ပြု ငွေလွှဲ စာတမ်း၊ ပြည်တွင်း ကုမ္ပဏီများမှ ပြည်ပ ဘဏ်များထံမှ Offshore Loan ချေးယူခြင်းအတွက် ဖွင့်လှစ်သည့် ဘဏ်အာမခံ အရန်အသင့် ငွေလွှဲ စာတမ်းနှင့် ဘဏ်၏ ကုန်သွယ်မှု ချေးငွေ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ရယူ ဖွင့်လှစ်သည့် ဆိုင်းငံ့ ငွေလွှဲ စာတမ်းများ ဖွင့်လှစ်ပေးလျှက် ရှိပါသည်။

(၁) ငွေလွှဲစာတမ်း (L.C) ဖွင့်လှစ်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းများ

- ငွေလွှဲ စာတမ်း ဖွင့်လှစ်ရန် လျှောက်ထားသူ၏ လက်မှတ် မှန်ကန်ပြီး ဘဏ်စာရင်းတွင် ငွေ လက်ကျန် လုံလောက်ပါက ငွေလွှဲ စာတမ်း တန်ဘိုး၏ ၁၀၀% အား Deposit ရယူပြီး ငွေလွှဲ စာတမ်း(L.C ) ဖွင့်လှစ် ပေးပါသည်။

- ငွေလွှဲ စာတမ်း သက်တမ်းတိုးခြင်း၊ တန်ဖိုး တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် ငွေလွှဲ စာတမ်း အချက်အလက်များ ပြင်ဆင်ခြင်းများ ကိုလည်း ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

- ကုန်ရောင်းသူ၏ အဆက်အသွယ် ဘဏ်သို့ SWIFT စနစ် အသုံးပြု၍ ငွေလွှဲ စာတမ်း ဖွင့်လှစ် ပါသည်။

- ငွေလွှဲ စာတမ်းဖွင့်လှစ်ခြင်း ကော်မရှင်ခအဖြစ် ငွေလွှဲ စာတမ်း သက်တမ်း (၃) လ အတွက် ငွေလွှဲ စာတမ်း တန်ဖိုး၏ 0.25% (အနည်းဆုံး USD 50၊ အများဆုံး USD 1500) ကောက်ခံပါသည်။ ငွေလွှဲ စာတမ်း ပြင်ဆင်ခြင်း အတွက် သက်တမ်း(၃) လ အတွက် ငွေလွှဲ စာတမ်းတန်ဖိုး၏ 0.25% (အနည်းဆုံး USD 50)၊ ငွေလွှဲ စာတမ်း ပယ်ဖျက်ခြင်းအတွက် USD 30 ကောက်ခံပါသည်။

(၂) ဘဏ်၏ကုန်သွယ်မှု ချေးငွေ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ရယူ ဖွင့်လှစ်သည့် ထပ်ဆင့် အတည်ပြုပြီး ငွေလွှဲ စာတမ်း ဖွင့်လှစ်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းများ

- ဘဏ်၏ စံနှုန်း သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ညီညွတ်သည့် သွင်းကုန်လု ပ်ငန်းရှင် များအတွက် ၎င်းတို့၏ မြန်မာကျပ် စာရင်းသေ အပ်ငွေ (Fixed Deposit)၊ အရံ ငွေကြေး အပ်နှံငွေ (Reserve) တို့အပေါ် အခြေခံ၍ L.C တန်ဖိုး၏ ဘဏ်မှ သတ်မှတ် ရာခိုင်နှုန်း တစ်ခု ( ၄၀%၊ ၆၀%၊ ၁၀၀%) အထိ ဘဏ်၏ ကုန်သွယ်မှု ချေးငွေ (Import Trade Financing) ပံ့ပိုးပေး ခြင်းဖြင့် ငွေလွှဲ စာတမ်း (Confirmed LC) ဖွင့်လှစ်ပေး ပါသည်။

- ငွေလွှဲ စာတမ်း ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်ခြင်း ကော်မရှင်ခ အဖြစ် ငွေလွှဲ စာတမ်း သက်တမ်း (၃) လအတွက် ငွေလွှဲ စာတမ်း တန်ဖိုး၏ ဝ.၂၅% (အနည်းဆုံး USD 50 ၊ အများဆုံး USD1500) ကောက်ခံပါသည်။

(၃) ဘဏ်အာမခံ စာတမ်း (Standby L.C) ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း

- မြန်မာ ကုမ္ပဏီများ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန် ငွေကြေး အရင်းအမြစ် လိုအပ် ချက်များအား ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် လည်းကောင်း၊ ပြည် ပချေးငွေ ဈေးကွက်မှ နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ချေးငွေ ရယူလိုသော မြန်မာ ကုမ္ပဏီများ ချေးငွေ ရယူနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ လည်းကောင်း၊ မြန်မာ့ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်၏ ဘဏ် အာမခံ စာတမ်း (Standby L.C) ရယူခြင်းဖြင့် မြန်မာ ကုမ္ပဏီများမှ နိုင်ငံခြား ဘဏ်ခွဲများတွင် အမေရိကန် ဒေါ်လာဖြင့် ငွေချေးမည့် အစီအစဉ်တို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးလျှက် ရှိပါသည်။

- မြန်မာ့ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်၏ ဘဏ် အာမခံ စာတမ်း (Standby L.C) အရ ငွေချေးယူခြင်းတွင် ငွေချေးမည့် မြန်မာ ကုမ္ပဏီသည် မြန်မာ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ဘဏ်၏ ဖောက်သည် ဖြစ်ရပါမည်။ မရွှေ့ မပြောင်းနိုင်သော မြေနှင့် အဆောက်အဦ တို့ကို အာမခံ အဖြစ် ရယူပြီး ဘဏ်၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ စိစစ် အကဲဖြတ် ဆောင်ရွက်ပါသည်။

(င) သွင်းကုန်ဘီလ် စစ်ဆေး ထုတ်ပေးခြင်းနှင့် ငွေပေးချေခြင်း

သွင်းကုန် ဘီလ်ဌာနတွင် သွင်းကုန် ငွေလွှဲ စာတမ်း (Letter of Credit) စနစ်နှင့် ဘီလ် ကောက်ခံရေး (Bill Collection) စနစ်များ အရ ပေးပို့လာသည့် သင်္ဘောတင် စာရွက် စာတမ်းများအား စစ်ဆေး၍ သက်ဆိုင်ရာ ကုန်ပစ္စည်း တင်သွင်းသည့် ကုမ္ပဏီ သို့ ထုတ်ပေးခြင်း၊ ငွေပေးချေခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

ဘဏ်ကော်မရှင်ခ အနေဖြင့် L.C စနစ်အရ ရောက်ရှိလာသော သွင်းကုန် ဘီလ် တစ်စောင်အတွက် USD ၅၀ အားလည်းကောင်း၊ ဘီလ် ကောက်ခံ ရေးစနစ်အရ သွင်းကုန်ဘီလ် တစ်စောင်အတွက် ဘီလ်တန်ဘိုး၏ ဝ.၅ ရာခိုင်နှုန်း (အနည်းဆုံး USD ၅၀) ကောက်ခံပါသည်။

(စ) သင်္ဘောတင် အာမခံ (Shipping Guarantee) ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း

သွင်းကုန် ငွေလွှဲ စာတမ်းစနစ်အရ တင်သွင်းလာသော ကုန်ပစ္စည်းများ အတွက် ဆိပ်ကမ်းသို့ သင်္ဘောဆိုက် ရောက်သော်လည်း သွင်းကုန်ဘီလ် မရောက်ရှိသေး ပါက ဘဏ် အာမခံဖြင့် ပစ္စည်း ထုတ်ယူ လိုသူများအတွက် သင်္ဘောတင် အာမခံ (Shipping Guarantee) ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

ဘဏ် ကော်မရှင်ခ အနေဖြင့် သင်္ဘောတင် အာမခံ (Shipping Guarantee) တစ်စောင်အတွက် သက်တမ်း (၃) လလျှင် အာမခံတန်ဘိုး၏ ဝ.၂၅% (အနည်းဆုံး USD ၅၀) ကောက်ခံပါသည်။

ဘီလ် တန်ဖိုးနှင့် ညီမျှသော ကျပ်ငွေကိုလည်း ဘဏ် အာမခံ (Deposit) အဖြစ် ထားရှိရမည် ဖြစ်ပါသည်။

(ဆ) နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ဘဏ်အာမခံ လက်မှတ်များ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း

ကုမ္ပဏီ လုပ်ငန်းများ၏ တင်ဒါ လျှောက်ထားခြင်း၊ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုများ အတွက် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် စာချုပ်အရ ဘဏ် အာမခံ တင်သွင်းရန် လိုအပ်ချက်များ အတွက် နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ဘဏ်အာမခံ လက်မှတ် Bid Bond Guarantee ၊ Performance Guarantee ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ပြည်ပ အဆက်အသွယ် ဘဏ်များ မှ ပေးပို့လာသည့် ဘဏ်အာမခံ လက်မှတ်များအား သက်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီသို့ အကြောင်းကြားခြင်း တို့ကိုလည်း ဆောင်ရွက်ပေးလျှက် ရှိပါသည်။