ဌာနများဖွဲ့စည်းထားရှိမှု

မြန်မာ့ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဘဏ် (ရုံးချုပ်) အား အောက်ပါ ဌာနများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထား ပါသည်။

 • ငွေရေး ကြေးရေး စီမံ ခန့်ခွဲမှုနှင့် အဆက်အသွယ် ဘဏ်များဌာန
 • နိုင်ငံခြား ငွေကြေး ရောင်းဝယ်မှုနှင့် စီမံ ခန့်ခွဲမှုဌာန (Treasury)
 • ကော်ပိုရိတ် ဘဏ်လုပ်ငန်း ဌာန (Corporate Banking)
 • ဥပဒေရေးရာဌာန
 • ဘဏ်တွင်း စာရင်းစစ်ဌာန
 • ချေးငွေ လုပ်ငန်းဌာန
 • ပို့ကုန်ဌာန
 • ပို့ကုန် ကုန်သွယ်မှု ချေးငွေဌာန (Export Trade Financing)
 • သွင်းကုန်ဌာန
 • သွင်းကုန် ကုန်သွယ် မှုချေးငွေဌာန (Import Trade Financing)
 • နိုင်ငံခြားငွေလွှဲဌာန
 • နိုင်ငံခြား ငွေစာရင်း ဌာန(၁) (၂)
 • စီမံ (ဘတ်ဂျက်)၊ စီမံ (ပစ္စည်းထိန်း) နှင့် ငွေကြေးဌာန
 • လူ့စွမ်းအား အရင်း အမြစ် စီမံ ခန့်ခွဲမှု (HR) ဌာန
 • သတင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာဌာန
 • ပြည်တွင်းဘဏ် လုပ်ငန်းဌာန
 • ငွေစုဘဏ် လုပ်ငန်းဌာန
 • မန္တလေးဘဏ်ခွဲ