ဘဏ်တွင်းစာရင်းစစ်ဌာန

မြန်မာ့ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဘဏ် (MICB) သည် နိုင်ငံပိုင် ငွေရေး ကြေးရေး အဖွဲ့အစည်း တစ်ခု ဖြစ်၍ နိုင်ငံတော် ငွေရေး ကြေးရေး အဖွဲ့အစည်း ဥပဒေ (၁၉၉၀) အရ၊ ပြည်တွင်း ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့် နိုင်ငံခြား ဘဏ်လုပ်ငန်း ဝန်ဆောင်မှုကို ဆောင်ရွက်ပေးရန် အတွက် ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁) ရက်နေ့တွင် တည်ထောင်ခဲ့ ပါသည်။ နိုင်ငံတော် အတွင်း ငွေကြေး အရင်းအမြစ် များ စုစည်းပြီး၊ ငွေကြေး ဝန်ဆောင်မှုများ  ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့် (၂၈) နှစ်တာ ကာလအတွင်း ဘဏ်လုပ်ငန်းများ တိုးတက် အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သဖြင့်၊ ဘဏ္ဍာရေး နှစ်အလိုက် နိုင်ငံတော် အတွက်လည်း ဝင်ငွေခွန်များ လျာထား ပမာဏထက် ပိုမို ထမ်းဆောင်နိုင်ခြင်း၊ ထည့်ဝင်ငွေများ နှစ်စဉ် တိုးမြှင့် ထည့်ဝင်နိုင်ခြင်းတို့ဖြင့် စာရင်း ပိုင်ရှင် ပြည်သူများ အတွက်လည်း တိုးတက် ပြောင်းလဲသော နိုင်ငံတကာ ဘဏ် လုပ်ငန်းများနှင့်အညီ ဝန်ဆောင်မှု အသစ်များကို စီစဉ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

MICB သည် တိုးတက် ပြောင်းလဲလျှက် ရှိသော စီးပွားရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ကဏ္ဍများနှင့်အညီ ပုဂ္ဂလိက ပြည်တွင်း ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှု ကုမ္ပဏီများအား ထိရောက် လျှင်မြန်သော ဘဏ် ဝန်ဆောင်မှုများဖြင့် ပြည်တွင်း ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဘဏ် လုပ်ငန်း၊ ရင်းနှီး မြှုုပ်နှံမှု ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့် နိုင်ငံတကာ ပို့ကုန် သွင်းကုန် ဘဏ်လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးလျှက် ရှိပါသည်။