စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်း

(က)    ကျပ်ငွေဖြင့် စာရင်းရှင် အပ်ငွေ စာရင်းများ ဖွင့်လှစ်ပေးခြင်း

          စာရင်းရှင် အပ်ငွေစာရင်းများအား နိုင်ငံသားပိုင် ကုမ္ပဏီများ၊ နိုင်ငံခြားသားပိုင် ကုမ္ပဏီများ၊ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီများ၊ ဖက်စပ်ကော်ပိုရေးရှင်းများ၊ သမဝါယမ လုပ်ငန်း၊ ဘာသာရေး၊ လူမှုရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အားကစားအသင်းအဖွဲ့များ၊ နိုင်ငံသား၊ နိုင်ငံခြားသားပုဂ္ဂလိက တစ်ဦးချင်း ပုဂ္ဂလိကများ၊ MPU Debit Card ဆောင်ရွက်လိုသော  နိုင်ငံသားတစ်ဦးချင်း ပုဂ္ဂိုလ်များအား ဖွင့်လှစ်ပေးလျှက် ရှိပါသည်။ စာရင်းရှင်စာရင်း တစ်ခုမှတစ်ခုသို့ ချက်လက်မှတ် အသုံးပြု၍ ငွေလွှဲပြောင်းနိုင်ပါသည်။ စာရင်းရှင်အပ်ငွေအပေါ်တွင် အတိုးမပေးပါ။ စာရင်းရှင် အပ်ငွေအား ကနဦးအပ်ငွေကျပ် ၁၀,၀၀၀ ဖြင့် လည်းကောင်း စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်း(အထူး)အား ကနဦး အပ်ငွေကျပ် ၁,၀၀၀,၀၀၀/- ဖွင့်လှစ် နိုင်ပါသည်။