မြန်မာ့ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်၏ ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ဝင်များ စာရင်း

၁။

ဒေါ်ဝင်းဝင်းမော်

ဥက္ကဌ

ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး
မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်၊
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

       

၂။

ဒေါ်တင်တင်လှိုင်

 

ဒု-ဥက္ကဌ

အထွေထွေမန်နေဂျာ
မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်၊
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

၃။

ဒေါ်နွယ်နွယ်ဦး

အဖွဲ့ဝင်

အထွေထွေမန်နေဂျာ
မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်၊
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

၄။

ဒေါက်တာကြည်ကြည်သန်းအောင်

အဖွဲ့ဝင်

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၅။

ဒေါ်ခင်မိမိလှိုင်

 အဖွဲ့ဝင်

ညွှန်ကြားရေးမှူး
ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဉီးစီးဌာန

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

၆။

ဒေါ်သီသီစိုး

အတွင်းရေးမှူး

 လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာ
 မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်၊
 စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန