ချေးငွေလုပ်ငန်းများ

(စ) ချေးငွေထုတ်ချေးခြင်းလုပ်ငန်း

ပြည်သူများ၏ အပ်နှံထားသော ငွေများအား အကျိုးရှိစွာ အသုံးချ နိုင်ရေးအတွက် အရည်အချင်း ပြည့်ဝပြီး နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးတွင် အထောက် အကူ ပြုသည့် နိုင်ငံသားပိုင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများအတွက် ကျပ်ငွေဖြင့် အောက်ပါ ချေးငွေ များကို ထုတ်ချေးလျှက် ရှိပါသည်-

(၁) စာရင်းပို ထုတ်ချေးငွေ (Overdraft)
(၂) နှစ်ချင်း ဆပ်ချေးငွေ (Loan)
(၃) နှစ်လတ် ချေးငွေ (Mid-Term Loan)
(၄) နှစ်ရှည် ချေးငွေ (Long-Term Loan)
(၅)  ကာလတို မြန်မာကျပ် ချေးငွေ (Short-Term Financing)
(၆)  ဘဏ်အချင်းချင်း ငွေချေးခြင်း (Bilateral Interbank Lending)

(၁) စာရင်း ပိုထုတ်ချေးငွေ (Overdraft)
နိုင်ငံသားပိုင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများအတွက် စာရင်း ပိုထုတ်ချေးငွေကို တစ်နှစ် သက်တမ်းဖြင့် ထုတ်ချေး ပေးလျှက်ရှိပြီး တစ်နှစ်လျှင် အတိုးနှုန်း (၁၀)%ဖြင့် ကောက်ခံပါသည်။ လုပ်ငန်းရှင်မှ လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်သော အထောက် အထားများ တင်ပြရမည်ဖြစ်ပြီး အာမခံအဖြစ် မရွှေ့ မပြောင်းနိုင် သော မြေနှင့် အဆောက်အဦတို့ကို ရယူ၍ ဘဏ်၏ လုပ်ထုံး လုပ်နည်း နှင့်အညီ စိစစ် အကဲဖြတ် ဆောင်ရွက် ပါသည်။ (၃) လ တစ်ကြိမ် အတိုး ကောက်ခံပြီး တစ်နှစ်ပြည့်လျှင် ချေးငွေကို ပြန်လည် ပေးဆပ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

(၂) နှစ်ချင်း ဆပ်ချေးငွေ (Loan)
နိုင်ငံသားပိုင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများအတွက် နှစ်ချင်း ဆပ်ချေးငွေကို တစ်နှစ် သက်တမ်းဖြင့် ထုတ်ချေး ပေးလျှက်ရှိပြီး တစ်နှစ်လျှင် အတိုးနှုန်း (၉.၅)% ဖြင့် ကောက်ခံပါသည်။ လုပ်ငန်းရှင်မှ လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်သော အထောက် အထားများ တင်ပြရမည် ဖြစ်ပြီး အာမခံအဖြစ် မရွှေ့ မပြောင်းနိုင် သော မြေနှင့် အဆောက်အဦတို့ကို ရယူ၍ ဘဏ်၏ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းနှင့်အညီ စိစစ် အကဲဖြတ် ဆောင်ရွက်ပါသည်။ (၃ )လတစ်ကြိမ် အတိုး ကောက်ခံပြီး တစ်နှစ်ပြည့်လျှင် ချေးငွေကို ပြန်လည် ပေးဆပ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

(၃) နှစ်လတ် ချေးငွေ (Mid-Term Loan)
နိုင်ငံသားပိုင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ အတွက် နှစ်လတ် ချေးငွေကို (၂) နှစ်မှ (၅) နှစ်ထိ ထုတ်ချေး ပေးလျှက်ရှိပြီး အတိုးနှုန်း (၉)%ဖြင့် ကောက်ခံ ပါသည်။  လုပ်ငန်းရှင်မှ လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်သော အထောက် အထားများ တင်ပြရမည် ဖြစ်ပြီး အာမခံအဖြစ် မရွှေ့ မပြောင်းနိုင်သော မြေနှင့် အဆောက် အဦတို့ကို ရယူ၍ ဘဏ်၏ လုပ်ထုံး လုပ်နည်း နှင့်အညီ စိစစ် အကဲဖြတ် ဆောင်ရွက်ပါသည်။ (၃) လတစ်ကြိမ် အတိုး ကောက်ခံပြီး မိမိ ချေးငွေရယူ သည့် သက်တမ်း ကာလပြည့်လျှင် ချေးငွေကို ပြန်လည် ပေးဆပ်ရမည် ဖြစ် ပါသည်။

(၄) နှစ်ရှည် ချေးငွေ (Long-Term Loan)
နိုင်ငံသားပိုင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် နှစ်ရှည် ချေးငွေကို (၅နှစ် မှ ၁၀နှစ်ထိ) ထုတ်ချေးပေးလျှက်ရှိပြီး အတိုးနှုန်း (၁၁.၅)%ဖြင့် ကောက်ခံ ပါသည်။ လုပ်ငန်းရှင်မှ လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်သော အထောက် အထားများ တင်ပြရမည် ဖြစ်ပြီး အာမခံ အဖြစ် မရွှေ့ မပြောင်းနိုင်သော မြေနှင့် အဆောက်အဦတို့ကို ရယူ၍ ဘဏ်၏ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းနှင့်အညီ စိစစ် အကဲဖြတ် ဆောင်ရွက်ပါသည်။ (၃) လတစ်ကြိမ် အတိုး ကောက်ခံပြီး မိမိချေးငွေ ရယူသည့် သက်တမ်း ကာလပြည့်လျှင် ချေးငွေကို ပြန်လည် ပေးဆပ်ရမည်ဖြစ် ပါသည်။

(၅) ကာလတို မြန်မာကျပ်ချေးငွေ (Short-Term Financing)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် ငွေမာ ငွေကြေး အမေရိကန် ဒေါ်လာကို အပေါင် အာမခံ ထားရှိ၍ ချေးငွေ သက်တမ်း (၃) လ၊ အတိုးနှုန်း (၁) နှစ် လျှင် (၅)% ဖြင့် ကာလတို မြန်မာကျပ် ချေးငွေကို ထုတ်ချေးပေးလျှက် ရှိပါ သည်။ ကာလတို မြန်မာ ကျပ်ချေးငွေ ရယူရာတွင် ပို့ကုန် သွင်းကုန် လုပ်ငန်းရှင် များသည် ဘဏ်သို့ ပို့ကုန်ဝင်ငွေ၊ သွင်းကုန် ပေးချေမှုဖြစ်သည့် နိုင်ငံခြားငွေ အဝင်/အထွက် (၃) နှစ်စာရင်းကို ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အလိုက် စစ်ဆေးခြင်း၊ အခွန် ထမ်းဆောင်မှု (၃ )နှစ်စာရင်းကို စစ်ဆေးခြင်း၊ ဘဏ်၏ စံနှုန်းသတ်မှတ် ချက်(၁၁) ချက်နှင့် စိစစ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းရှင်၏ ငွေချေး ထိုက်တန်မှု (Credit Worthiness) စိစစ်ခြင်း၊ ပြည်ပရှိ အဆက်အသွယ် ဘဏ်စာရင်းသို့ ပို့ကုန်ဝင် ငွေဝင်ရောက်ရန် သဘောတူညီချက် (Cash for Agreement) ချုပ်ဆိုခြင်း တို့ ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

(၆) ဘဏ်အချင်းချင်း ငွေချေးခြင်း (Bilateral Inter bank Lending)
နိုင်ငံခြား ဘဏ်ခွဲ ငွေရေး ကြေးရေးအဖွဲ့ အစည်းများကို ညှိနှိုင်း အတိုးနှုန်းဖြင့် သက်တမ်း (၃) လ၊ (၆ )လ၊ (၉) လဖြင့် ထုတ်ချေးပေးလျှက် ရှိ ပါသည်။

ထို့အပြင် မြန်မာ ကုမ္ပဏီများ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန် ငွေကြေး အရင်းအမြစ် လိုအပ်ချက်များအား ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် လည်းကောင်း၊ ပြည် ပချေးငွေ ဈေးကွက်မှ နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ချေးငွေ ရယူလိုသော မြန်မာ ကုမ္ပဏီများ ချေးငွေ ရယူနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ လည်းကောင်း၊ မြန်မာ့ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်၏ ဘဏ် အာမခံ စာတမ်း (Standby L.C) ရယူခြင်းဖြင့် မြန်မာ ကုမ္ပဏီများမှ နိုင်ငံခြား ဘဏ်ခွဲများတွင် အမေရိကန် ဒေါ်လာဖြင့် ငွေချေးမည့် အစီအစဉ်တို့ကို ဆောင်ရွက် ပေးလျှက် ရှိပါသည်။

မြန်မာ့ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်၏ ဘဏ် အာမခံ စာတမ်း (Standby L.C) အရ ငွေချေးယူခြင်းတွင် ငွေချေးမည့် မြန်မာ ကုမ္ပဏီသည် မြန်မာ့ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်၏  ဖောက်သည် ဖြစ်ရပါမည်။ မရွှေ့ မပြောင်းနိုင်သော မြေနှင့် အဆောက်အဦတို့ကို အာမခံအဖြစ် ရယူပြီး ဘဏ်၏ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းနှင့် အညီ စိစစ် အကဲဖြတ် ဆောင်ရွက်ပါသည်။