ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်း

(ဂ) ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်းများ ဖွင့်လှစ်ပေးခြင်း

ငွေစုဘဏ် အပ်ငွေ စာရ င်းမှာ အတိုး ရရှိသည့် အပ်ငွေ စာရင်းဖြစ်ပြီး၊ ကျပ်ငွေဖြင့် စာရင်း ဖွင့်လှစ် နိုင် ပါသည်။ အရွယ်ရောက်သူ နိုင်ငံသားများ အနေဖြင့် မိမိအတွက် ငွေစုဘဏ် စာရင်း ဖွင့်လှစ်နိုင်သကဲ့သို့ အရွယ် ရောက်သူမှ အရွယ် မရောက်သေးသူ အတွက်လည်း ငွေစုဘဏ် စာရင်း ဖွင့်လှစ် ပေးနိုင် ပါသည်။ နှစ်ဦး၊ သို့မဟုတ် နှစ်ဦးထက်ပိုသော အရွယ်ရောက်သူများ သည်လည်း တွဲဖက်၍ ငွေစုဘဏ် စာရင်း ဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသည်။

သို့သော် နိုင်ငံတော်ပိုင် ငွေကြေးဖြင့်ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံတော်က ငွေကြေး ထည့်ဝင်ထားသော အဖွဲ့အစည်းပိုင် ငွေဖြင့်ဖြစ်စေ ငွေစုဘဏ် စာရင်း ဖွင့်လှစ်ခွင့် မရှိပါ။

ငွေသွင်းခြင်းနှင့် ငွေထုတ်ခြင်းအတွက် ငွေပမာဏ ကန့်သတ်ချက် မရှိပါ။ ငွေစုဘဏ် စာရင်းတစ်ခုမှ ရက်သတ္တ တစ်ပတ်လျှင် တစ်ကြိမ်သာ ငွေထုတ်ယူ နိုင်ပါသည်။ ငွေထုတ်ယူမည့်သူ၏ မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်နှင့် ငွေစုဘဏ် စာအုပ်ကို ယူဆောင်လာရန် လိုအပ်ပါသည်။

ငွေစုဘဏ် အပ်ငွေအပေါ်တွင် တစ်နှစ်လျှင် (၅)%ဖြင့် အတိုးပေးပြီး၊ အတိုးငွေအား တစ်နှစ်လျှင် (၄) ကြိမ် ဇွန်၊ စက်တင်ဘာ၊ ဒီဇင်ဘာနှင့် မတ်လကုန် ဆုံးပြီး နောက်နေ့ ရုံးဖွင့်ရက်တွင် စာရင်းထည့်သွင်း ပေးပါသည်။ အဆိုပါ အတိုးရငွေ အပေါ်တွင် နိုင်ငံတော်မှ အခွန်ကောက်ခံခြင်း မရှိပါ။