ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်း

ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်း

 ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်းများ ဖွင့်လှစ်ပေးခြင်း

          ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်းမှာ အတိုးရရှိသည့် အပ်ငွေစာရင်းဖြစ်ပြီး၊ ကျပ်ငွေဖြင့် စာရင်း ဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသည်။ အရွယ်ရောက်သူ နိုင်ငံသားများအနေဖြင့် မိမိအတွက် ငွေစုဘဏ်စာရင်း ဖွင့်လှစ် နိုင်သကဲ့သို့ အရွယ်ရောက်သူမှ အရွယ်မရောက်သေးသူအတွက်လည်း ငွေစုဘဏ်စာရင်း ဖွင့်လှစ်နိုင် ပါသည်။ နှစ်ဦး သို့မဟုတ် နှစ်ဦးထက်ပိုသော အရွယ်ရောက်သူများသည်လည်း တွဲဖက်၍ ငွေစုဘဏ်စာရင်း ဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသည်။

          သို့သော် နိုင်ငံပိုင်ငွေကြေးဖြင့်ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံတော်က ငွေကြေးထည့်ဝင်ထားသော အဖွဲ့အစည်းပိုင်ငွေဖြင့်ဖြစ်စေ ငွေစုဘဏ်စာရင်း ဖွင့်လှစ်ခွင့်မရှိပါ။

          ငွေသွင်းခြင်းတွင် ကန့်သတ်ချက်မရှိပါ။ ငွေစုဘဏ်စာရင်းတစ်ခုမှ ရက်သတ္တတစ်ပတ်လျှင် တစ်ကြိမ်သာ သတ်မှတ်ပမာဏအတွင်း ငွေထုတ်ယူခြင်း(သို့) စာရင်းပြောင်းဆောင်ရွက်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ ငွေထုတ်ယူမည့်သူ၏ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်နှင့် ငွေစုဘဏ်စာအုပ်ကို ယူဆောင်လာရန် လိုအပ်ပါသည်။ CBM Net ဖြင့် ငွေလွှဲပြောင်းခြင်း၊ လက်ခံခြင်းများကို ရွှေ့ပြောင်း ရသည့်အကြောင်းအရင်းအတွက် အထောက်အထားဖြင့်  တင်ပြလာပါက စိစစ်ဆောင်ရွက်ပေး လျှက်ရှိပါသည်။

          ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေအပေါ်တွင် တစ်နှစ်လျှင် (၅)% ဖြင့် အတိုးပေးပြီး၊ အတိုးငွေအား တစ်နှစ်လျှင် (၄)ကြိမ် ဇွန်လ၊ စက်တင်ဘာလ၊ ဒီဇင်ဘာလနှင့် မတ်လကုန်ဆုံးပြီး နောက်နေ့ ရုံးဖွင့် ရက်တို့တွင် စာရင်းထည့်သွင်းပေးပါသည်။ အဆိုပါ အတိုးရငွေအပေါ်တွင် နိုင်ငံတော်မှ အခွန်ကောက်ခံခြင်း မရှိပါ။