စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်းများ

(က)  နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်းများ ဖွင့်လှစ်ပေးခြင်း

(က)  နိုင်ငံခြားငွေ စာရင်းရှင် အပ်ငွေ စာရင်းများ ဖွင့်လှစ်ပေးခြင်း

နိုင်ငံခြားငွေ စာရင်းရှင် အပ်ငွေ စာရင်းများအား

 • အမေရိကန်ဒေါ်လာစာရင်း၊
 • ယူရိုစာရင်း၊
 • စင်္ကာပူ ဒေါ်လာ စာရင်းများ ဖွင့်လှစ်ပေး ပါသည်။

ဖွင့်လှစ်နိုင်သော နိုင်ငံခြား ငွေစာရင်းရှင် အပ်ငွေစာရင်း အမျိုးအစားများမှာ

 • နိုင်ငံသားပိုင် ကုမ္ပဏီ စာရင်းများ၊
 • နိုင်ငံခြားသားပိုင် ကုမ္ပဏီ စာရင်းများ၊
 • နိုင်ငံခြား ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှု ကုမ္ပဏီ စာရင်းများ၊
 • ဖက်စပ် ကော်ပိုရေးရှင်းများ၏ စာရင်းများ၊
 • သမဝါယမ လုပ်ငန်းများ၏ စာရင်းများ၊
 • ဘာသာရေး၊ လူမှုရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် အားကစား အသင်းအဖွဲ့များ၏ စာရင်းများ၊
 • နိုင်ငံသား ပုဂ္ဂလိက တစ်ဦးချင်းနှင့် နှစ်ဦး ပူးတွဲ စာရင်းများ၊
 • နိုင်ငံခြားသား ပုဂ္ဂလိက တစ်ဦးချင်းနှင့် နှစ်ဦး ပူးတွဲ စာရင်းများ ဖြစ်ပါသည်။

Myco System အရ DICA တွင် မှတ်ပုံတင် (Registration) ပြုလုပ်ထားသော ကုမ္ပဏီများသည် မြန်မာ့ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်တွင် နိုင်ငံခြားငွေ စာရင်းရှင် အပ်ငွေ စာရင်း ဖွင့်လှစ်မည်ဆိုလျှင် KYC/CDD တို့နှင့်အညီ စာရင်း ပိုင်ရှင်တို့၏ စာရင်း မှန်ကန်နိုင်မှု၊ ငွေစာရင်း လုံခြုံမှုအတွက် အောက်ပါ စာရွက် စာတမ်းများကို တင်ပြရမည် ဖြစ်ပါသည်-

 • ကုမ္ပဏီ၏လျှောက်လွှာ
 • Board of Director’s List
 • ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်
 • ကုမ္ပဏီ ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ဝင်များ စာရင်း Form (26) နှင့် ကုမ္ပဏီ အစု ရှယ်ယာရှင်များ စာရင်း Form (6)
 • ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင် လက်မှတ် (Certificate of Incorporation) မိတ္တူ
 • ထုတ်ကုန် သွင်းကုန် လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်(Certificate of Exporter Importer Registration) (မိတ္တူ)
 • သင်းဖွဲ့ မှတ်တမ်းနှင့် သင်းဖွဲ့ စည်းမျဉ်း စာအုပ်
 • ငွေသွင်း ငွေထုတ် ပြုလုပ်မည့်သူ၏ မှတ်ပုံတင် မိတ္တူ     

(ခ) ဆောင်ရွက်နိုင်သော နိုင်ငံခြားငွေ စာရင်းဌာန လုပ်ငန်းများ 

(၁) စာရင်းပြောင်း ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ငွေထုတ်ယူခြင်း

- ပြည်ပတွင် သွားရောက် အလုပ် လုပ်ကိုင်လျှက် ရှိသော အလုပ်သမားများနှင့် သင်္ဘောသား များအား အလုပ်သမား ဝန်ကြီးဌာနနှင့် သင်္ဘောသား အလုပ်အကိုင် ကြီးကြပ်ရေး ဌာနတို့၏ ထောက်ခံချက်အရ ၎င်းတို့ ရရှိသော လစာငွေဖြင့် နိုင်ငံခြားငွေ စာရင်းများ ဖွင့်လှစ်ပေးလျှက် ရှိပါသည်။

- စာရင်းရှင် စာရင်း ဖွင့်လှစ် ပေးခြင်းများအတွက် ဘဏ်ဆောင်ရွက်ခ ကောက်ခံခြင်း မရှိပါ။ စာရင်းရှင် အပ်နှံငွေများ အပေါ်တွင် အတိုး မပေးပါ။

- စာရင်းရှင် စာရင်း တစ်ခုမှ တစ်ခုသို့ စာရင်းပြောင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး နိုင်ငံခြားငွေ စာရင်းပြောင်း ဆောင်ရွက်လိုပါက ငွေလွှဲပြောင်း လိုသည့် စာရင်းပိုင်ရှင်မှ ဘဏ်တွင် သတ်မှတ်ထားသော စာရင်းပြောင်း ပုံစံတွင် ဖြည့်စွက်၍ လက်မှတ်ရေးထိုး ပိုင်ခွင့်ရှိသူမှ လက်မှတ် ရေးထိုး၍ တံဆိပ်တုံး ရိုက်နှိပ်ပြီး နိုင်ငံခြား ဘဏ်စာရင်း စာအုပ်နှင့်အတူ တင်ပြ လျှောက်ထားနိုင် ပါသည်။

- ဘဏ်စရိတ်မှာ ဘဏ်အတွင်းစာရင်း ပြောင်းခြင်းအတွက် (၂) ဒေါ်လာ (သို့မဟုတ်) (၂) ယူရို (သို့မဟုတ်) စင်္ကာပူ (၂) ဒေါ်လာဖြစ်ပြီး၊ အခြားဘဏ် သို့ စာရင်း ပြောင်းခြင်းအတွက် SWIFT Charges အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၅၀) ကောက်ခံ ပါသည်။ အခြားဘဏ်များမှ SWIFT ဖြင့် လွှဲပို့လာ သည့် စာရင်းပြောင်း ငွေများအတွက် Commission Charges အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၁၅) ကောက်ခံပါသည်။

- နိုင်ငံခြား ငွေစာရင်းမှ ချက်လက်မှတ်ဖြင့် ငွေသား ထုတ်ယူနိုင်ပြီး တစ်ကြိမ် လျှင် အများဆုံး အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၅၀၀၀အထိ၊ တစ်ပတ်လျှင် အများဆုံး (၂) ကြိမ်ထိ ထုတ်ယူ ခွင့်ပြု ပါသည်။

- နိုင်ငံခြားသုံးငွေ ငွေသား အပ်နှံမှုအပေါ် သတ်မှတ် ကောက်ခံလျှက်ရှိသော ဘဏ်စရိတ် Deposit Rate 0.3% ကောက်ခံခြင်းအား (၁-၂-၂၀၁၉) ရက် နေ့မှစ၍ ကောက်ခံခြင်း မပြုတော့ပါ။

- ဘဏ်စာရင်း ရှင်းတမ်းများကို စာရင်း ပိုင်ရှင်ထံသို့ လစဉ် Email ဖြင့် ပေးပို့ လျှက်ရှိပြီး မှားယွင်းမှု၊ စာရင်း ကိုက်ညီမှု မရှိပါက ဘဏ်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ချိန် (၂) ရက်အတွင်း ဘဏ်သို့ တင်ပြရမည်ဖြစ်ပြီး တင်ပြခြင်း၊ အဆိုပါ သတ်မှတ်ရက်အတွင် စာရင်း ပိုင်ရှင်မှ မှားယွင်းမှု တစ်စုံတစ်ရာ တင်ပြနိုင် ခြင်းမရှိပါက ဘဏ်မှ မှန်ကန်သည်ဟု မှတ်ယူမည် ဖြစ်ပါသည်။

(၂) (National Company Limited) စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း

 • ကုမ္ပဏီ၏ လျှောက်လွှာနှင့် သတ်မှတ် စာရင်းဖွင့် ပုံစံဖြင့် လျှောက်လွှာ၊
 • စာရင်းဖွင့်ခြင်းနှင့် ငွေထုတ်ခွင့် ရှိသူ သတ်မှတ်ခြင်း ဆိုင်ရာ ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက် (Board of Directors’ Resolution) နှင့် သတ်မှတ်ထားသော BOD Resolution ပုံစံတွ င်ဖြည့်စွက်ရန်၊
 • MYCO - DICA On-Line မှ ခွင့်ပြု ထားသည့် ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင် အထောက်အထားများ၊ ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင် လက်မှတ် (Certificate of Incorporation) (မိတ္တူ)၊
 • ထုတ်ကုန် သွင်းကုန် လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်  (Certificate of Exporter Importer Registration) (မိတ္တူ)၊

- စာရင်းပိုင်ရှင်၏ လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ(၂)ပုံနှင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်မိတ္တူ၊

- ဘဏ်စာရင်းအား အသုံးပြုမည့် ငွေထုတ်သူအရာရှိများ၏ ရေးထိုးမြဲ လက်မှတ်နမူနာများအား ဘဏ်မှစိစစ်ရယူထားပါမည်။

- ကနဦးသွင်းငွေအဖြစ် ဒေါ်လာ ၁၀၀ (သို့မဟုတ်) ယူရို ၁၀၀ (သို့မဟုတ်) စင်္ကာပူ ဒေါ်လာ ၁၀၀ ပေးသွင်း၍ စာရင်းဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသည်။

(၃) (Foreign Investor established under MIC’s approval) စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း

ကုမ္ပဏီ၏လျှောက်လွှာနှင့် သတ်မှတ်စာရင်းဖွင့်ပုံစံဖြင့်လျှောက်လွှာ၊     

- စာရင်းဖွ င့်ခြင်းနှင့် ငွေထုတ်ခွင့် ရှိသူ သတ်မှတ်ခြင်း ဆိုင်ရာ ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်၊ (Board of Directors’ Resolution) နှင့် ဘဏ်၏ သတ်မှတ်ထားသော BOD Resolution Form တွင် ဖြည့်စွက်ရန်၊

- MYCO-DICA On-Line မှ ခွင့်ပြုထားသည့် ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင် အထောက် အထားများ၊

- ထုတ်ကုန် သွင်းကုန် လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင် လက်မှတ် (Certificate of Exporter Importer Registration) (မိတ္တူ)၊

- စာရင်း ပိုင်ရှင်၏ လိုင်စင် ဓါတ်ပုံ (၂)ပုံ နှင့် နိုင်ငံကူး လက်မှတ်(Passport) မိတ္တူ၊

- ဘဏ်စာရင်းအား အသုံးပြုမည့် ငွေထုတ်သူ အရာရှိများ၏ ရေးထိုးမြဲ လက်မှတ် နမူနာများအား ဘဏ်မှ စိစစ် ရယူထားပါမည်။

- ကနဦး ပေးသွင်းငွေမှာ နိုင်ငံခြားမှ ယူဆောင်လာသော မတည် ရင်းနှီးငွေ ဖြစ်ရပါမည်။