စာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်း

(ဃ)     နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် စာရင်းသေအပ်ငွေများ လက်ခံခြင်း 

                 နိုင်ငံခြားငွေ စာရင်းရှင်စာရင်း ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ကုမ္ပဏီများ၊ တစ်ဦးချင်း ပုဂ္ဂလိက များအနေဖြင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာထောင်ဂဏန်း အလီလီဖြင့် (၆)လ စာရင်းသေ အပ်ငွေများ အပ်နှံနိုင်ပါသည်။ နိုင်ငံခြားငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြင့် စာရင်းသေအပ်ငွေအပေါ် တစ်နှစ် လျှင် (၀.၁၀%)ဖြင့် အတိုးပေးပါသည်။