ဆက်သွယ်ရန်

၉။  ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာနှင့်တယ်လီဖုံးနံပါတ်များ

မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်အား အောက်ဖော်ပြပါလိပ်စာအတိုင်း ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ် (ရုံးချုပ်)

လိပ်စာ : အမှတ် (၁၇၀-၁၇၆)၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့်ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်းထောင့်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။
Website : www.micb.gov.mm
E-mail : micb.hoygn@e-mopf.gov.mm
Swift : MICBMMMYXXX
ဖုန်း : ၀၉၅-၀၁-၂၅၀၅၁၀ ၊ ၃၇၁၀၁၃၊ ၂၅၆၉၀၂ ၊ ၂၅၀၅၂၁၊ ၃၇၁၀၁၂
ဖက်စ် : ၀၉၅-၀၁-၂၅၆၈၇၁ ၊ ၂၅၆၈၇၂ ၊ ၂၅၀၅၀၈

မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ် (မန္တလေးဘဏ်ခွဲ)

လိပ်စာ : အမှတ် (၁၀၀)၊ (၈၄) လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့်လမ်း(၃၀)ကြားချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်၊မန္တလေးမြို့။
Website : www.micb.gov.mm
E-mail : micb.mdy@mptmail.net.mm
Swift : MICBMMMYMAN
ဖက်စ် : ၀၉၅-၀၂-၄၀၃၅၈၁၇
ဖုန်း :  ၀၉၅-၀၂- ၄၀၂၁၁၀၄၊ ၄၀၂၁၁၀၃၊ ၄၀၃၅၈၁၆

မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ် (ရုံးချုပ်)

ဆက်သွယ်ရန် လိုင်းခွဲဖုံးနံပါတ်များ

၁။ ဖုံးနံပါတ်များ  ၃၈၀၆၈၃၊၃၈၀၆၈၄၊၂၅၆၈၉၇၊၂၅၀၅၁၃
  လိုင်းခွဲနံပါတ်များ  
၂။  မန်နေဂျာ (နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းဌာန) ၂၃၄
၃။ မန်နေဂျာ (နိုင်ငံခြားငွေလွှဲဌာန)  ၂၃၅
၄။ မန်နေဂျာ (ပို့ကုန်ဌာန) ၂၄၀
၅။ မန်နေဂျာ (သွင်းကုန်အယ်လ်စီဌာန)  
၆။ မန်နေဂျာ (သွင်းကုန်ဘီလ်ဌာန)  
၇။ မန်နေဂျာ (ပြည်တွင်းဘဏ်လုပ်ငန်းဌာန) ၂၄၂
၈။ မန်နေဂျာ (ငွေစုဘဏ်လုပ်ငန်းဌာန) ၂၄၁
၉။ မန်နေဂျာ (ချေးငွေဌာန) ၂၃၂၊ ၂၃၇
၁၀။ မန်နေဂျာ (စီမံဘတ်ဂျက်) ဌာန ၂၃၉
၁၁။ မန်နေဂျာ (စီမံပစ္စည်း)ဌာန ၂၃၆
၁၂။ မန်နေဂျာ (ICT)ဌာန ၃၁၁
၁၃။ မန်နေဂျာ (ငွေရေးကြေးရေး စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် အဆက်အသွယ် ဘဏ်များဌာန) ၂၄၃
၁၄။ နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းဌာန ၃၁၆၊ ၃၁၇၊ ၃၁၈
၁၅။ နိုင်ငံခြားငွေလွှဲဌာန ၃၁၄၊ ၃၁၅
၁၆။ ပို့ကုန်ဌာန ၃၂၂
၁၇။ သွင်းကုန်ဌာန ၃၂၃
၁၈။ ငွေစုဘဏ်လုပ်ငန်းဌာန ၃၀၄
၁၉။ ပြည်တွင်းငွေလွှဲဌာန ၃၀၂
၂၀။ ပြည်တွင်းဘဏ်လုပ်ငန်းဌာန ၃၀၃
၂၁။ ချေးငွေဌာန ၃၂၅၊၃၂၆၊၃၂၇၊၃၂၉
၂၂။ စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန ၃၀၈၊၃၀၉
၂၃။ စီမံပစ္စည်းဌာန ၃၀၅၊ ၃၀၆
Myanmar